Sturebadet förr

Sturebadet har en lång och fascinerande historia. Läkaren och renässansmannen Carl Curman skapade Sturebadet, som invigdes 1885. Som specialitet hade han balneologi, läran om bad som medicinsk behandlingsmetod. Han införde talrika medicinska badformer och massagebehandlingar. Hans dröm var att ge stockholmarna vad de så innerligt behövde – bad, motion och bättre hälsa. Med den visionen skapade han Sturebadet och det arvet förvaltar vi med stolthet än idag.

Vid invigningen år 1885 fanns det på Sturebadet 63 hytter och 43 badkar. Det hände, speciellt före en storhelg, att det serverades ett tusental karbad på en dag. Man erbjöd även så kallad borstning, en föregångare till dagens bodyscrub. Ett turkiskt bad med massage kostade 1 kr och 75 öre. I tredje klassens bastu kunde man vissa dagar gå in för 25 öre. Vid sekelskiftet rådde nämligen samma klassindelning på Sturebadet som i samhället – första, andra respektive tredje klass, varje klass disponerade var sin våning.

Sturebadet var även en föregångare när det gällde motion. I avdelningen Medico-Mekaniska Institutet som förestods av doktor Alfred Levertin, i folkmun snabbt döpt till ”Gubbkvarnen”, tog man hand om ”kammarsittarna”. Östermalm var tjänstemännens stadsdel och det var för att motverka deras stillasittande arbete som institutet öppnades.

På 1930-talet fullföljdes motionslinjen då de första motionshallarna byggdes.