Sturebadet är öppet tills vidare

 

Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendation är att vi lever våra liv så normalt som möjligt – men med extra stor försiktighet. Det vill vi på Sturebadet bidra till, genom att tills vidare ge alla som är friska möjligheten att besöka oss, samtidigt som vi naturligtvis tar hänsyn till den extraordinära situation vi just nu befinner oss i.

Vi för kontinuerliga diskussioner om hur vi fattar kloka beslut utifrån den löpande information vi får in från t.ex. Folkhälsomyndigheten, WHO och inte minst våra egna specialister på Sturebadet Läkarmottagning. Självklart med vetskapen att våra beslut snabbt kan förändras i takt med att informationsflödet gör det.

Det finns ingen förhöjd risk att besöka just Sturebadet, men det är helt klart att det i nuläget ställs extra höga krav på oss som företag, vår personal och även på dig som besökare. 

Flera åtgärder har därför tagits för att säkerställa både medlemmars, gästers såväl som medarbetares fysiska miljöer. Bland annat i form av stort fokus på sanitetsåtgärder med kraftigt utökad renhållning, mer desinficerande medel och kontinuerlig information till alla som rör sig i anläggningen om vikten av att vara extra noga med hygienen.

Vi säkrar dessutom att ingen med febersymtom, varken av besökare eller medarbetare, kommer in i anläggningarna genom att mäta allas kroppstemperatur vid ankomst. Alla som ligger under 37,5° är välkomna in.

Hälsa och välbefinnande i världsklass är drivkraften i hela vår koncern och vill vi fortsätta leverera det så länge det känns tryggt och säkert för oss alla.

 

 


 

Från Folkhälsomyndighetens hemsida

 

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 500 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 500 deltagare och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

 

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

 


 

 

 

Allmänna råd

Det bästa sättet att skydda sig själv och sin omgivning är alltid att hålla god hygien, men det är extra viktigt att tänka på just nu.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, t.ex. efter kontakt med andra människor
 • Använd handsprit som komplement till handtvätt
 • Försök att låta bli att ha dina händer i ansiktet eller fingrar i munnen
 • Undvik att hälsa genom att ta i hand
 • Undvik om möjligt större folksamlingar
 • Stanna hemma om du är sjuk

På Sturebadet är vi alltid noga med hygien och du hittar desinfektionsmedel på många ställen i anläggningen. Vår städpersonal finns på plats dygnet runt, framförallt på nätterna då hela anläggningen rengörs ordentligt. Det i kombination med att du följer våra råd och riktlinjer, gör att vi tillsammans kan fortsätta vistas i en trygg miljö här på Sturebadet.