Sturebadet är öppet som vanligt

 

Hälsa och välbefinnande i världsklass är drivkraften i hela vår koncern och det vill vi fortsätta leverera så länge det känns tryggt och säkert för oss alla. Vi vill försöka bidra till att upprätthålla en så normal vardag som det går, för så många som möjligt. Därför anpassar vi oss dagligen till den löpande information vi får från t.ex. Folkhälsomyndigheten, WHO och inte minst våra egna specialister på Sturebadet Läkarmottagning. Naturligtvis kan beslut komma att ändras på kort varsel om det kommer nya krav från myndigheterna. 

Det finns ingen förhöjd risk att besöka just Sturebadet, men det är helt klart att det i nuläget ställs extra höga krav på oss som företag, vår personal och även på dig som besökare. Många åtgärder har därför tagits för att säkerställa våra gästers såväl som medarbetares fysiska miljöer. Bland annat i form av stort fokus på sanitetsåtgärder med kraftigt utökad renhållning, mer desinficerande medel och kontinuerlig information till alla som rör sig i anläggningen om vikten av att vara extra noga med hygienen.

Som du förstår har vi i dagsläget färre besökare på Sturebadet än normalt. Det är naturligtvis tråkigt i sig, men det ger också mer utrymme till var och en och möjlighet att hålla större avstånd i till exempel omklädningsrum och gym. I gruppträningssalarna har vi begränsat antalet platser så att det blir glest mellan deltagarna.

Vi säkrar dessutom att ingen med febersymtom, varken av besökare eller medarbetare, kommer in i anläggningarna genom att mäta allas kroppstemperatur vid ankomst. Alla som ligger under 37,5° är välkomna in.

 

Varmt välkommen, du som är frisk!

 

  

Allmänna råd

Det bästa sättet att skydda sig själv och sin omgivning är alltid att hålla god hygien, men det är extra viktigt att tänka på just nu.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, t.ex. efter kontakt med andra människor
  • Använd handsprit som komplement till handtvätt
  • Försök att låta bli att ha dina händer i ansiktet eller fingrar i munnen
  • Undvik att hälsa genom att ta i hand
  • Undvik om möjligt större folksamlingar
  • Stanna hemma om du är sjuk!

På Sturebadet är vi alltid noga med hygien och du hittar desinfektionsmedel på många ställen i anläggningen. Vår städpersonal finns på plats dygnet runt, framförallt på nätterna då hela anläggningen rengörs ordentligt. Det i kombination med att du följer våra råd och riktlinjer, gör att vi tillsammans kan fortsätta vistas i en trygg miljö här på Sturebadet.